Məqalə və təhlillər - Vəkil Pərviz Məmmədov - Page 3

In dubio pro reo

(050) 224 85 05

(012) 464 80 79

Axtarış

MƏHKƏMƏ VƏKİL QONORARINA MÜDAXİLƏ EDƏ BİLƏRMİ? – “LOSER PAYS” MODELİ

Yəqin ki, hər birimiz ən azından bir dəfə hansısa şirkəti mağazanı və ya şəxsi məhkəməyə vermək, onun tərəfindən pozulmuş hüquqlarımızın bərpa edilməsini görmək istəmişik. Lakin sonra aşağıdakı səbəblərin biri və ya bir neçəsinə görə bu fikrimizdən bir çox hallarda daşınmışıq: Ərizəni kim yazacaq? Məhkəməyə kim gedəcək? Vəkil xərcləri nə qədər olacaq? Etibarnamə üçün notariusun rüsumu nə qədər olacaq? Bu işin sonunda mənə dəyən zərər ədalətli hesablanacaqmı? Məhkəmə vəkilə çəkdiyim xərcləri qarşı tərəfdən alıb mənə verəcəkmi? Bəs necə olur ki, bu qədər geniş hüquq və azadlıqlarımız olduğu halda onları tələb və müdafiə etməkdə tərəddüd edirik? Burada əsas problemlərdən biri hüquqi müdafiəyə çəkilən xərclərin...

Ardını oxu

Məhkəmədə müdafiə üsulu çox önəmlidir!

Bilindiyi kimi cinayət prosesində müdafiə taktikaları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Ali Məhkəmənin bir sıra qərarlarını oxuyub təhlil edərkən məhkəmədə müdafiənin düzgün qurulmasının önəmini çox aydın görə bilirik. Seçdiyimiz qərarlardan birini aşağıda diqqətinizə çatdırırıq: “Məhkum ona elan olunmuş ittihamda özünü təqsirli bilmir, narkotik vasitə alüdəçisi olmaqla 2-ci qrup Çernobil əlilidir. Bədənində ağrıları olduğu üçün narkotik vasitə heroindən istifadə etmiş, tutulmamışdan bir həftə əvvəl yaşadığı evin yaxınlığında yerdə bir ədəd polietilen sellofan onun diqqətini cəlb etdiyi üçün onu götürüb içərisinə baxarkən içərisində bir ədəd bükümdə narkotik vasitə heroin olmuş, özü narkotik vasitə istifadə etdiyi üçün həmin bükümü özü ilə yaşadığı evə...

Ardını oxu

Facebook və İnstagramda törədilən təhqir və böhtan cinayətlərinin cəzası nədir?

Günümüz reallığında texnologiyanın inkişafı, sosial şəbəkələrin geniş yayılması və hər yaş kateqoriyasından insanların bu vasitələrdən istifadəsi həm müsbət, həm də mənfi formada öz təsirini göstərir. Aydındır ki, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, Tiktok kimi sosial platformalar müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. Vətəndaşların qısqanclıq, qisas, nifrət və s. səbəblərdən başqa şəxslər barədə doğru olmayan məlumatları yayması, səsləndirməsi ilə həmin şəxslərin şərəf – ləyaqətinə, nüfuzuna zərər vurması əməli cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Eləcə də, insanların ünvanlarına təhqirəramiz ifadələr səsləndirmək və ya söymək özü də sosial şəbəkələrdə çox rastlanılan haldır, cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Sosial şəbəkələrdə saxta profillərindən istifadə edilərək və ya açıq hesablarla başqa...

Ardını oxu

Müqavilənin etibarsızlığı və bu barədə məhkəmə təcrübəsi

Müqavilə dedikdə, iki və ya daha artıq şəxsin hüquqi nəticə əmələ gətirmək üçün ifadə etdikləri və bir-birinə uyğun olan iradə bəyanları başa düşülür. Müqavilənin bağlanmış sayılması üçün hər iki tərəf qarşılıqlı olaraq bir hüquqi nəticəni əmələ gətirmək arzusunda olmalı və buna uyğun sağlam iradələrini bəyan etməlidirlər. Məhz belə müqavilə etibarlı şəkildə bağlanmış sayılır və hüquqi nəticə (tərəflər üçün hüquq və öhdəliklər) yaradır. Əqd etibarsız olduqda isə hüquqi nəticə doğurmadığı üçün hüquq və öhdəliklər əmələ gətirmir. Yalan əqd başqa əqdi pərdələmək məqsədi ilə bağlanan əqddir. Qeyd edək ki, yalan əqd əhəmiyyətsizdir. Yalan əqdə onun mahiyyəti nəzərə alınmaqla, tərəflərin həmin əqdi bağlayarkən...

Ardını oxu

DƏLƏDUZLUQ CİNAYƏTLƏRİNDƏ SÜBUTETMƏ

Bildiyiniz kimi, dələduzluq cinayəti etibardan sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmə və ya əmlak hüquqlarını əldə etmə əməlidir. Şəxs tamah məqsədi ilə qarşısındakı insanı hansısa vəd qarşılığında aldadaraq onun əmlakını ələ keçirir. Məhkəmə təcrübəsini və Ali Məhkəmənin qərarlarını təhlil edərkən, qarşılaşdığımız mənzərədən də aydın olur ki, işə düzəltmə, alqı-satqıda ortaqlıq barədə dələduzluq cinayətləri çoxluq təşkil edir. Bloqda toxunmaq istədiyimiz bir digər məsələ isə bəraətin əsaslarıdır, şəxs hansı hallarda bəraət ala bilər? Hadisənin baş verməməsi sübut olunduqda və ya baş vermiş hadisədə cinayət hadisəsi sübut olunmadıqda; Şəxsin əməlində cinayət tərkibi olmadıqda və ya əməlin cinayət olmasını aradan...

Ardını oxu

90 GÜNDƏN ARTIQ ƏMƏK FƏALİYYƏTİNƏ CƏLB OLUNAN ƏCNƏBİ İŞÇİLƏRƏ İŞ İCAZƏSİNİN ALINMASI MÜTLƏQDİR!

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, eləcə də əcnəbilərin hüquqlarının təmin olunması qaydaları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 69-cu maddəsinə əsasən: Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında olarkən, qanunla və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər bütün hüquqlardan istifadə edə bilər və bütün vəzifələri yerinə yetirməlidirlər. Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquq və azadlıqları yalnız beynəlxalq hüquq normalarına və Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq məhdudlaşdırıla bilər. Yuxarıda qeyd edilən maddələrdən də göründüyü kimi əcnəbilər...

Ardını oxu

Dil biliklərinə görə diplomun tanınmasından imtina oluna bilməz!

Bir vətəndaşımız Ukraynanın Xüsusi Səhmdar Cəmiyyəti Ali Təhsil Müəssisəsi “X  Akademiyası”nda “Menecment və İnzibatçılıq” ixtisası üzrə 4 il əyani bakalavr təhsili almışdır. Ona həmin təhsil müəssisəsini bitirməsi barədə 2018-ci ildə diplom verilmiş və 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyasına əsasən apostil edilmişdir.  Şəxs ərizə ilə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciət edərək diplom üzrə ixtisasın tanınmasını və ekvivalentlik haqqında şəhadətnamənin verilməsini xahiş etmişdir. Müraciətinə cavab olaraq bildirilmişdir ki, X Akademiyasının tədris normativi üzrə təhsil almaq üçün tələb olunan müddətin qarşılığında həmin ölkədə qısa müddət ərzində olduğundan diploma əlavədə qeyd olunan tədris yükünü yerinə yetirməsi qeyri-mümkündür. Eyni zamanda, nostrifikasiya prosedurunun tərkib...

Ardını oxu

İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinə məhdudlaşdırıcı şərtlərin əlavə edilməsi yol verilməzdir!

Konstitusiyanın 35-ci maddəsinin II hissəsinə əsasən,  Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ vardır. Konstitusiyanın 35-ci maddəsinin III hissəsinə əsasən,  Heç kəs zorla işlədilə bilməz. Konstitusiyanın 35-ci maddəsinin IV hissəsinə əsasən, Əmək müqavilələri sərbəst bağlanılır. Heç kəs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz.  Göründüyü kimi, əmək hüquqlarına aid olan əsas prinsiplər Konstitusiya ilə tənzimlənir. Eyni zamanda əmək münasibətlərində işçilərin və işəgötürənlərin əmək, sosial, iqtisadi hüquqları və bu hüquqlarla bağlı müvafiq təminatların minimum səviyyəsini Əmək Məcəlləsi müəyyən edir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz prinsip və qaydalara uyğun olaraq işçi və işəgötürənin qarışılıqlı razılığı əsasında tərəflər arasında...

Ardını oxu

İşçi ilə xidmət müqaviləsi bağlanarsa, yarana biləcək problemlər

Xidmət müqaviləsi Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi ilə tənzimlənir və sifarişçi ilə icraçı arasında qarşılıqlı razılıq əsasında xidmət haqqı müəyyənləşdirilməklə konkret xidmətlərin, işlərin görülməsi məqsədi ilə bağlanır. Xidmət müqaviləsi mülki qanunvericiliklə tənzimləndiyinə görə müqavilə azadlığı prinsipinə uyğun olaraq bağlanılır və tərəflər azad surətdə müqavilələr bağlaya və bu müqavilələrin məzmununu müəyyənləşdirə bilərlər. Mülki Məcəllənin 390.5-ci maddəsinə əsasən,  müqavilə şərtləri tərəflərin istəyi ilə müəyyənləşdirilir, amma müvafiq şərtin məzmununun bu Məcəllədə göstərildiyi hallar istisna təşkil edir. Bu ona əsas gətirir ki, icraçıya ödənilən xidmət haqqı, icraçı tərəfindən görülən xidmətlər, tərəflərin məsuliyyəti, xidmətin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulan müddət və digər öhdəliklər tərəflərin qarışıqlı razılığı...

Ardını oxu

Qəzada ölən şəxsin ailəsinə 30 000 manat mənəvi zərər ödənilməlidir!

1982-ci il təvəllüdlü bir vətəndaşımız (orta təhsilli və subay) gündüz vaxtı idarə etdiyi Hyundai SantaFe markalı avtomobili idarə edərkən işıqforda qırmızı işığın yanmasına məhəl qoymur və VAZ 2106 markalı avtomobillə toqquşur. Nəticədə VAZ 2106 markalı avtomobilin sürücüsü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişir. Sürücünün həyat yoldaşı və digər 2 ailə üzvü isə xəsarət alır. Avtomobilə dəyən zərər 4.379 (dörd min üç yüz yetmiş doqquz) manat həcmində müəyyən edilir. Hyundai SantaFe markalı avtomobili idarə edən şəxs Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 3 (üç) il müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə 4 (dörd) il 6 (altı) ay müddətinə azadlıqdan məhrum...

Ardını oxu