Məqalə və təhlillər - Vəkil Pərviz Məmmədov - Page 6

In dubio pro reo

(050) 224 85 05

(012) 464 80 79

Axtarış

Borcunu ödəməyən şirkətə qarşı ən yaxşı üsul – MÜFLİSLƏŞMƏ VƏ İFLAS İDDİASI

a

Azərbaycanda biznes subyektləri arasında məhkəmə mübahisələrinin böyük hissəsi borc öhdəliklərinə əməl edilməsi və digər ödənişlərin edilməsi ilə bağlıdır. Son illər məhkəmə sistemində aparılan islahatlar biznes mübahisələrin həllinə müəyyən dərəcədə müsbət təsir göstərsə də, borc mübahisələri ilə bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır....

Ardını oxu

Mənimsəmə və ya israf etmə cinayəti – ÜMUMİ İSTİQAMƏTLƏR

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində mənimsəmək sözünə – Qanunsuz olaraq başqasının malına puluna və s. sahiblənmək, yiyələnmək kimi izah verilir. İsraf etmə sözünə isə – artıq və lazımsız yerə sərf etmək, xərcləmək, işlətmək, dağıtmaq və bununla yanaşı həm də özünə inanılıb tapşırılmış pulu, malı və digər qanunsuz olaraq öz şəxsi məqsədləri üçün xərcləmək sərf etmək olaraq izah verilir....

Ardını oxu

Rüşvətxorluq – ümumi anlayış və istiqamətlər

Rüşvətin bir cinayət əməli kimi əsrlərdir mövcud olması tarixi qaynaqlarda öz əksini tapmışdır. Türkdilli lüğətlərdən Kamusi-Türkidə (Şəmsəddin Sami (Fraşiri) “Bir məmura haqlı və ya haqsız bir iş gördürmək için verilən pul və ya hədiyyə” mənasında göstərilmişdir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində - öz xeyrinə olan bir iş gördürmək xatirinə hər hansı bir vəzifəli şəxsə verilən pul və ya şey – olaraq göstərilir....

Ardını oxu

Rüşvətalma cinayətində vasitəçiliyin – ROLU VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Rüşvətxorluq Cinayət Məcəlləsində korrupsiya cinayətləri qrupunda yer alır. Cinayət Məcəlləsində rüşvətxorluq iki maddə ilə əhatə olunur: rüşvətalma və rüşvətvermə. Rüşvətalma - vəzifəli şəxsin xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar hər hansı hərəkətə (hərəkətsizliyə) görə, eləcə də xidmət üzrə ümumi himayədarlıq və ya laqeydlik müqabilində özü və yaxud üçüncü şəxslər üçün birbaşa və ya dolayı yolla, şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə maddi və sair neməti, imtiyazı və ya güzəşti istəməsi və ya alması, yaxud bu barədə təklif və ya vədi qəbul etməsi – deyə ifadə edilmişdir (Cinayət Məcəlləsi 311-ci maddə)....

Ardını oxu