Korporativ hüquqşünas - Vəkil Pərviz Məmmədov

In dubio pro reo

(050) 224 85 05

(012) 464 80 79

Axtarış

Korporativ hüquqşünas –  Bu təlimin verdiyi biliklər və vərdişlər əsasında təlim iştirakçıları şirkətin iştirak etdiyi biznes proseslərin hüquqi mühafizə və idarə edilməsini öyrənirlər. Şirkətin iştirak etdiyi biznes proseslərdə  (məs: satış, təchizat, insan resurslarının idarə edilməsi və s.)  düzgün qərarlar qəbul etməyi və düzgün sənədləşməni təşkil etməklə, şirkətin qarşılaşacağı hüquqi riskləri əvvəlcədən nəzərə alaraq onlara qarşı şirkət maraqlarını sığortalamağı və gələcəkdə mübahisə yarandığı halda şirkəti itki və zərərlərdən necə qorumağı öyərnəcəklər.

Hüquqi yardıma və ya məsləhətə ehtiyacınız var? Bizimlə əlaqə saxlayın.