Qiymətləndirmə hesabatı (rəyi) sübut kimi. Hansı məqamlara diqqət etməliyik? - Vəkil Pərviz Məmmədov

In dubio pro reo

(050) 224 85 05

(012) 464 80 79

Axtarış