Hüquq düşüncəsi (ümumi istiqamətlər) - Vəkil Pərviz Məmmədov

In dubio pro reo

(050) 224 85 05

(012) 464 80 79

Axtarış

Hüquq düşüncəsi (ümumi istiqamətlər) – Hüquq düşüncəsi tək hüquqşünaslar üçün deyil hər bir rəhbər vəzifəli şəxs üçün zəruridir. Təəssüflə bildiriəm ki, bu gün Konstitusiyamızda qeyd olunan bir çox insan hüquqları və azadlıqlarının mahiyyətini əksər vəzifəli şəxslər anlamır və bu hüquq və azadlıqları təmin etmək yerinə əksinə insanların hüquqlarına tənasübsüz müdaxilə edir və bu hüquqları pozurlar. Bu isə ali təhsil müəssisələrimizdə hüquq düşüncəsini formalaşdıran və onu inkişaf etdirən bilik və bacarıqların öyərdilməməsindən və gənclərin bu sahədə düzgün istiqamətləndirilməməsindən irəli gəlir. “Hüquq düşüncəsi” təlimi vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını təmin etməli olan rəhbər şəxslər və daha aşağı təsnifatlarda olan dövlət qulluqçalır üçün bir başlanğıc rolunu oynaya bilər.

Hüquqi yardıma və ya məsləhətə ehtiyacınız var? Bizimlə əlaqə saxlayın.