Məhkəmə işəgötürənin xeyrinə qərar qəbul etdi. - Vəkil Pərviz Məmmədov

In dubio pro reo

(050) 224 85 05

(012) 464 80 79

Axtarış

Məhkəmə işəgötürənin xeyrinə qərar qəbul etdi.

15 iyul 2022-ci il tarixində Vəkil Pərviz Məmmədovun iştirakı ilə Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsində işçinin ixtisarla bağlı şirkətə qarşı qaldırmış olduğu mülki iddiaya baxılmış məhkəmə hüquqları Pərviz Məmmədov tərəfindən müdafiə olunan zavodun xeyrinə qətnamə çıxarmışdır.

Belə ki, Pərviz Məmmədov tərəfindən məhkəmənin diqqətinə çatdırılmışdır ki,

İddiaçının istinad etdiyi bir sıra hallar barədə sübutlar məhkəməyə təqdi edilməmişdir. Barəsində sübutlar təqdim edilən hallara dari sübutlar isə eyni zamanda göstərir ki, zavod tərəfindən işçilərin ixtisarı ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin 11 (İşəgötürənin əsas hüquqları) 70 (İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsasları) 71 (Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən ləğv edilərkən görülən tədbirlər) 77 (Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları) 78 (İşçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan şəxslər) və digər maddələrinin tələblərini yerinə gətirmişdir.

Daha sonra iddiaçı tərəfindən qaldırılmış digər bir məsələ işçiləri ixtisar edən zavodun maliyyə vəziyyətinin pisləşməsinin həqiqətə uyğun olmaması məsələsinə Pərviz Məmmədov münasibət bildirmiş bununla bağlı iddiaçının heç bir sübut təqdim etmədiyini məhkəmənin diqqətinə çatdırmış və sübut etmək vəzifəsi cavabdehin üzərində olmadığı halda bildirmişdir ki, zavodun hazırda bir sıra yerli manklara iki milyon manatdan çox kredit borcu vardır və onların ödənilməsində uzun müddətli gecikmələr var.

Yekunda məhkəmə Vəkil Pərviz Məmmədovun hüquqlarını müdafiə etdiyi zavodun xeyrinə qətnamə çıxarmışdır.