Kommersiya işləri üzrə vəkillik - Vəkil Pərviz Məmmədov

In dubio pro reo

(050) 224 85 05

(012) 464 80 79

Axtarış

Kommersiya işləri üzrə vəkillik

Müqavilədən yaranan Mülki (kommersiya) mübahisələrində iddiaçı tərəfin hüquqlarını hüquqi müdafiə işi aşağıdakı qaydada qurulur:

 1. Müqavilə tərəflərinin hüquqi statusunu və tələbə cavab verəcək şəxslər olduğunu müəyyən etmək;
 2. Müqavilənin bağlanması faktının sübut edilməsi;
 3. Müqavilənin Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmasının sübut edilməsi;
 4. Cavabdehin icra etmədiyi və ya lazımınca icra etmədiyi öhdəliklərinin növünün və həcminin müəyyənləşdirilməsi;
 5. Öhdəliyin icra vaxtının çatmasının, lakin qarşı tərəfin icra etməməsinin sübut edilməsi;
 6. Öhdəliyin icra edilməsi, dəymiş zərərin həcminin müəyyən olunması, tətbiq olunacaq hüquq normasının (Qanunvericiliyin) müəyyən olunması;
 7. Gələcəkdə çıxarılan məhkəmə qərarının icrasını təmin etmək üçün qarşı tərəfin əmlakının tapılması və aşkar edilməsinə, həmin əmlaklar üzərində həbs qoyulmasına nail olmaq.

Müqavilədən yaranan münasibətlərdə Cavabdehin hüquqlarını hüquqi müdafiə işi aşağıdakı qaydada qurulur:

 1. Müqavilənin mövcudluğunun mübahisələndirilməsi
 2. Qarşı tərəfin ödhəliklərinin icra şərtlərinin mübahisələndirilməsi
 3. Müddətlərin mübahisələndirilməsi
 4. Borcun icrası üçün möhlət alınması
 5. Borcun cavabdeh üçün ən uyğun şərtlərlə ödənilməsi

Hüquqi yardıma və ya məsləhətə ehtiyacınız var? Bizimlə əlaqə saxlayın.